برگزاری جشن ۴۳ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی

برگزاری جشن ۴۳ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، در مجموعه جماران.