نشانی: تهران، خیابان نیاوران، سه راه یاسر، انتهای خیابان صادقی قمی، مجموعه پارسیان
تلفن: ۰۲۱۲۶۱۵۷۵۲۲
منو دیجیتال